Հասցե`

ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ,
375000,
Ազատամարտիկների 26

«Եվրոպա Արցախ» հյուրանոց

Հեռախոս`
(+374) 47 97 5782
(+374) 47 97 5752

Ամրագրման բաժին`

sales@hoteleurope.am / europehotel@inbox.ru /europehotelartsakh@gmail.com
(+374) 97 255 101

Ադմինիստրացիա`

info@hoteleurope.am
(+374) 47 97 57 82
(+374) 47 97 57 52