Կատարեք  ամրագրում մեկ շաբաթ առաջ և ստացեք 15 % բոլոր տեսակի սենյակների համար: Վաղ ամրագրումը նախատեսում է առաջին գիշերվա կանխավճար